Emil Slabý     
 
 
 
    Odpověď na každou otázku...
  Co je to kondenzační kotel?

 Kondenzační kotel je na rozdíl od klasických plynových kotlů schopen získat teplo obsažené ve spalinách, které jinak bez užitku odcházejí komínem. Tak zvané latentní teplo, které se získá kondenzací při snížení teploty spalin, činí přibližně 10 až 15% . Účinnost běžných kotlů se pohybuje kolem 92%. Při sečtení těchto čísel se dostáváme na účinnost přes 100%.
Nejedná se o perpetum mobile, ale pouze o vztažení účinnosti k dříve zavedeným výpočtům, kdy ještě nebyla známa možnost využití kondenzační techniky.
Důležité je, že při správném navržení topné soustavy lze získat dodatečnou a nezanedbatelnou úsporu našich financí při platbách za plyn. S rostoucí cenou plynu se význam použití kondenzačních kotlů bude projevovat stále víc a víc.

  Co je to tepelné čerpadlo?

 Tepelné čerpadlo je zařízení na ekologické a ekonomické získávání tepelné energie z vody, vzduchu nebo půdy. Podle toho, jak získáváme tepelnou energii a jakým způsobem ji na druhé straně vydáváme, rozdělujeme tepelná čerpadla na čtyři typy: vzduch - voda, voda - voda, země - voda, vzduch - vzduch.
Použití jednotlivých typů je závislé na možnostech v místě použití, ekonomické návratnosti a finančních podmínkách zákazníka.

  Je topení z oceli levnější než z mědi?

 Pokud bereme v úvahu klasické rozvody v bytech a rodinných domech, tak cena je přibližně stejná. Měď je dražší ale montáž trvá kratší dobu oproti levnější oceli kde je pracnost větší. Tím se ceny vyrovnají.

  Jaký je rozdíl mezi rozvody zhotovenými z mědi a z oceli?

 Měděná trubka má hladký povrch, který klade minimální odpor protékající vodě. Z tohoto důvodu lze za stejných podmínek použít trubku s menším průměrem než je tomu u rozvodů z oceli, které mají silnější stěnu a hrubší povrch. Měď vyniká svojí dlouhou životností a lepším vzhledem. Větší uplatnění rozvodů z oceli najdeme tam, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození (dílny, továrny).


 
 
Emil Slabý - VoToP
Mašínova 324/5
182 00 Praha 8
Tel: 284 688 877
Mobil 603 495 405
E-mail: votop@votop.net
Copyright © 2003, Accelerando Praha. All Rights Reserved.